Dang rộng đôi cánh

Không con chim nào sinh ra là đã biết bay…
Nhưng rồi sẽ đến lúc tiếng gọi từ không trung chiến thắng được nỗi sợ hãi
Và khi ấy cuộc đời sẽ dạy nó dang rộng đôi cánh!