Dạ thưa con đã trở về

Dạ thưa con đã trở về
Đã nghe trong gió hương quê ấm tràn
Đã nghe chùa vọng chuông vang
Bước cùng thầy mẹ rộn ràng triền đê

Dạ thưa đã gạt tái tê
Tha hương cầu thực hỗn mê kiếp người
Gói trăm dâu bể nụ cười
Vẹn nguyên như thuở lên mười lên ba

Cho con ngồi tựa đầu nhà
Uống từng ngụm nhớ hít hà đêm quê
Cho con lặng ngắm tứ bề
Khát lời ru khẽ vọng về xa xăm

Cho con chùn gối tháng năm
Được ôm vai mẹ lặng nằm thâu canh
Cuộn tròn theo tiếng dỗ dành
Mắm dưa cơm cháo ngọt lành ấu thơ.

Huệ Thi