Cuộc đời là món quà bạn dành cho mình

Hãy sống trong hiện tại, ném mình lên từng con sóng, đi tìm sự vĩnh hằng trong từng khoảng khắc.

Những gì ta từng tận hưởng sẽ không bao giờ mất. Tất cả những gì ta yêu sâu sắc đều trở thành một phần trong ta.

Cuộc sống không phải là những vấn đề cần phải được giải quyết, mà là một thực tại cần phải được trải nghiệm.

Đừng nói với tôi bạn học hành thế nào, hãy nói với tôi bạn đi bao nhiêu.

Giàu có chính là khả năng hết mình trải nghiệm cuộc đời.

Khám phá cuộc sống và phạm lỗi lầm vẫn tốt hơn chọn phương án an toàn. Sai lầm là một phần phí mà con người trả cho một cuộc đời trọn vẹn.

Những gì ta đã trải qua đến cuối cùng đều tốt cho chúng ta. Hãy nhìn trải nghiệm của mình theo hướng đó.

Văn không sông núi không cao điệu
Người chẳng phong sương khó rạng tài.

Tôi là tất cả những tác gia mà tôi đã đọc, tất cả những người mà tôi đã gặp, tất cả những gì mà tôi đã yêu, tất cả những nơi mà tôi đã đi qua.

Cuộc đời này là món quà bạn dành cho mình… Hãy mở nó ra!