COVID 19 là gì?

C – Cắt bớt chi tiêu
O – Ổn định cuộc sống
V – Vệ sinh sạch sẽ
I – Ít tụ tập ăn chơi
D – Đầu tư sức khoẻ và trí tuệ
1 – 1 điều nhịn
9 – 9 điều lành

(sưu tầm)