Con về mẹ ở nơi đâu?

f7b45bf243266728280a2dcc3599cd5b15fc1b7f

Con về thăm lại quê xưa
Đi trên đường cũ những trưa nắng vàng
Vẳng nghe chim hót rộn ràng
Không còn bóng mẹ lệ hàng tuôn rơi

Mẹ đi cuối đất cùng trời
Bỏ con ở lại chẳng lời trối trăn
Ngõ xưa lối cũ vẫn quen
Bếp nhà thì lạnh , bóng trăng xa rồi

Con về ngồi với đơn côi
Nhìn căn nhà cũ đầy vơi nỗi lòng
Ngày xưa có mẹ nắng hồng
Giờ đây không mẹ gió lồng vách thưa

Nào còn ngày mẹ đón đưa
Cõng con qua dốc cơn mưa chợt về
Nào còn những món quà quê
Gói trong lá chuối con mê bao ngày

Hàng cau buông rũ gió lay
Mẹ không còn nữa ai say với trầu
Con tìm lại chiếc áo nâu
Ngày xưa mẹ mặc bạc màu thời gian

Mẹ ơi thương nhớ vô vàn
Con không có mẹ như đàn đứt dây
Nhìn trời nhìn đất nhìn mây
Tìm đâu bóng mẹ con đây nát lòng

Con về chẳng có mẹ mong
Không người ra đón chẳng trông chẳng chờ
Mẹ giờ xa tận cõi mơ
Nụ cười vẫn thế bao giờ con quên ????

Huệ Thi

mehintuongthienlieng_03