Con bò bị mất

Một hôm, Đức Phật và các tỳ kheo cùng ngồi thiền dưới gốc bồ đề. Chợt có một người Bà-la-môn nọ chạy đến, lo lắng hỏi:
– Nãy giờ các ngài ngồi đây, có thấy con bò nào chạy ngang không?

Đức Phật đáp:
– Ta không thấy con bò nào chạy ngang cả!

Người Bà-la-môn nghe vậy, bỏ đi và tiếp tục tìm con bò của mình trong trạng thái hoang mang, lo sợ.

Đức Phật quay sang các đệ tử, hỏi rằng:
– Này các thầy, tại sao người đàn ông kia lại lo âu và sợ hãi như vậy?

Các tỳ kheo trả lời:
– Vì ông ta vừa mới bị mất một con bò.

Đức Phật lại hỏi tiếp:
– Vậy các thầy có con bò nào để mất không?

Các tỳ kheo trả lời:
– Chúng con không có con bò nào để mất cả!

– Đúng rồi, vì các thầy chẳng có con bò nào để mất, nên các thầy mới có thể ngồi an nhiên tự tại và hạnh phúc dưới gốc cây bồ đề này – Đức Phật nói.

(sưu tầm)