CÓ và KHÔNG

Nhiều khi Yes và No chỉ khác nhau do chúng ta nhìn từ góc độ nào.

Có rất nhiều điều trong cuộc sống, chỉ cần chúng ta thay đổi cách nhìn, thì mọi việc sẽ theo chiều hướng khác.