Chùa đêm núi vắng

Đêm lặng thinh cho nến tí tách reo
Ngày thư thả mây trôi qua kẽ lá
Hiên vắng ngắt vạt nắng chiều óng ả
Gió phiêu diêu mời mọc nẻo chân trời

Buông ưu phiền dồn gom lại chơi vơi
Hoan lạc chiêm bao nụ cười phố thị
Ai xuống núi tìm người xuôi vạn lý
Xin chở theo giùm nhung nhớ triền miên

Chuông ngân nga hòa khao khát vô biên
Mõ điểm tàn canh hồn khuya xào xạc
Kinh kệ xa xăm lửa lòng ngơ ngác
Chân lạc vườn yêu hoa dại đầu non

Ai để ngàn thông lưu luyến chân thon
Xanh mát hồn hoang mắt ngời đắm đuối
Ai thả bối rối nhuộm sắc vàng cho suối
Thầm lặng hương xuân lòng đợi bên lòng…

Cuồng Phong