Cho dù là cỏ dại…

Cho dù là cỏ dại,
Bình dị cũng được mà
Cần gì đua hương sắc
Giữa tấp nập phồn hoa…

Điều mà ta chọn lựa
Vốn chẳng cần giống ai
Biết đủ là hạnh phúc
Trời xanh đã an bài.

(sưu tầm)