Chiều bên đồi sim

Đồi sim tàn vào đông
Tím loang chiều sương xuống
Cời thêm đốm than hồng
Bếp thơm lừng khoai nướng

Một vé thăm tuổi thơ
Cánh cò thôi phiêu dạt
Hoa xưa còn tím ngát
Bên đường đợi chân qua

Có người đang phương xa
Canh khuya từng ghép nhạc
Dây đàn tranh thánh thót
Ngân nga dìu cơn mơ

Có người quá thương hoa
Nhủ vườn yêu ươm nụ
Vén rèm buông lá rủ
Dâng đời muôn chồi xanh

Mong ngày xa qua nhanh
Mong sóng đôi bước chậm
Triền đồi nuôi lửa ấm
Sưởi ráng chiều bình yên…

Cuồng Phong