Chiếc xẻng của trời

Có một bác nông dân rất tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, còn quyên góp rất nhiều tiền cho các tổ chức từ thiện lớn nhỏ.

Hàng xóm hỏi bác: “Chúng tôi không hiểu, anh quyên đi nhiều tiền như vậy, hơn nữa lại rất thường xuyên đi từ thiện, nhưng vì sao anh lại cứ ngày một giàu hơn vậy?”

Bác nông dân đáp: “Có gì mà khó hiểu đâu? Tôi không ngừng dùng xẻng xúc vào kho của Trời, nên Trời cũng không ngừng xúc lại vào kho của tôi.

Anh nghĩ xem, chiếc xẻng của tôi liệu có lớn bằng chiếc xẻng của Trời hay không?”

(sưu tầm)