Chỉ cần cha nhìn thấy con là đủ

Trong một vụ hỏa hoạn, mọi người đều hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, nhưng có một đứa con trai nhỏ, vì quá sợ hãi, thay vì vượt qua lửa chạy ra ngoài, nó lại cố gắng leo lên mái nhà để tránh lửa.

Lửa ngày càng cháy cao hơn, khói mù mịt.
Khi cả gia đình chạy ra khỏi nhà, người cha thấy con trai mình đang ở tận trên mái nhà, lúc này không thể xông vào để mang đứa trẻ ra được.

Người cha kêu lớn: “Con hãy nhảy xuống đây!”.

Nhưng vì khói lửa lớn, đứa trẻ nhìn xuống không thấy được gì ngoài một màu khói trắng.
Nó sợ hãi mếu máo: “Không được đâu, con không nhìn thấy cha.”

Nhưng người cha đã trả lời: “Con không nhìn thấy cha, nhưng cha có thể nhìn thấy con. Như vậy là đủ rồi.”

Và thế là đứa trẻ nhắm mắt nhảy xuống, và được người cha đỡ trên đôi bàn tay thân thương.

nfm1471225516

(sưu tầm)