Chấp nhận, hoặc tạo ra hoàn cảnh

Hoàn cảnh của người khác nhìn hay ho với chúng ta, và chúng ta cũng như vậy với họ.

Khi bạn có riêng một hành tinh, bạn có thể tự sắp xếp tất cả. Còn trên hành tinh này, bạn phải đón nhận cuộc sống theo cách nó đến.

Tâm trí là người thợ dệt lão luyện, dệt cả quần áo cho tính cách bên trong lẫn quần áo cho hoàn cảnh bên ngoài.

Những người tiến lên phía trước sẽ luôn đứng dậy đi tìm hoàn cảnh họ muốn, và nếu không tìm thấy nó, họ tạo ra nó.

Nếu những ngọn gió của vận mệnh tạm thời thổi chống lại bạn, hãy nhớ rằng bạn có thể tận dụng để chúng đưa bạn tiến về hướng mục đích định rõ của mình.

Bạn có thể không thích viên đá mình đang dẫm lên, nhưng nó chắc chắn là một trong những viên đá dẫn tới những cơ hội lớn trong tương lai.

Bất cứ thứ gì làm bạn phiền não, bất cứ thứ gì làm bạn khó chịu, NÓ là thầy của bạn.

Hạnh phúc không phải là không có rắc rối, mà là có khả năng ứng phó với chúng.

Đừng nói rằng điều này hay điều kia xuất hiện ngăn trở bạn; chúng chỉ xuất hiện để thử thách bạn.

Khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy lật người lại và ngắm những vì sao.