Chẳng thể

Em nhỏ bé trước biển
Vẫn khờ dại cùng anh
Nước sao chẳng thôi xanh
Tình anh dần phai nhạt!

Em bên anh ru hát
Luyến níu lại lần yêu
Biển chẳng nhắc một chiều
Tay trong tay ngày ấy.

Biển em soi cạn đáy
Anh! Chẳng phải riêng em
Sóng gió tự môi mềm
Thôi
Anh về chôn nhớ!

Biển vỗ từng hơi thở
Thương tóc chẳng màu xanh
Thôi
Giấc mộng không thành
Ném gửi về sóng cuốn !

Huệ Thi