Cha sẽ không bao giờ buông tay con

Một cô bé và cha đi qua cây cầu nhỏ đã cũ. Người cha bảo: “Con yêu, hãy nắm lấy tay cha, cẩn thận kẻo ngã xuống sông!”

Cô bé đáp: “Không, cha ơi. Cha nắm tay con đi.”
“Như vậy thì khác gì đâu con?” – Người cha ngạc nhiên.

“Rất khác đó cha ơi,” – cô bé đáp – “Nếu con nắm tay cha và lỡ trượt chân, rất có thể con thả tay cha ra. Nhưng nếu cha nắm tay con, con biết là cho dù điều gì xảy ra, cha sẽ không bao giờ buông tay con.”

(sưu tầm)