Câu thần chú

Có một nhà thông thái, lúc biết mình sắp ra đi theo tổ tiên, liền gọi các con lại bên giường, chỉ vào kho sách mênh mông của mình và nói:
– Bây giờ cha tiết lộ cho các con một bí mật: kho sách vĩ đại của ta chính là món quà do một vị Thánh ban tặng, khi Ngài thấy ta nhà nghèo mà học hành chăm chỉ. Ngài còn bảo: “Trong kho sách vô tận, có một quyển sách quý nhất, trong quyển sách quý nhất ấy có một trang quý nhất, trong trang sách quý nhất ấy có ghi một câu thần chú. Ai đọc được câu thần chú ấy sẽ trở thành một nhà thông thái…

– Cuốn sách nào vậy cha? người con trai cả nhanh nhảu hỏi.
– Chính ta cũng muốn hỏi vị Thánh câu đó, nhưng chưa kịp thì Ngài đã biến mất.

Ngừng lại giây lát, rồi người cha trút cạn sinh lực vào lời trăng trối cuối cùng:
– Cả đời ta đã cặm cụi đọc, nhưng vẫn chưa đọc được cuốn sách quý báu ấy. Đời các con còn dài, hãy chăm chú vào việc đọc. Ta hy vọng rằng các con sẽ may mắn hơn ta, tìm được câu thần chú linh thiêng ấy!

Nghe lời căn dặn, những người con cần mẫn đọc hết ngày này qua ngày khác. Họ đọc mãi, nhưng vì kho sách dường như là vô tận nên vẫn chưa đọc đến cuốn sách quý báu ấy. Song nhờ những kiến thức thâu lượm được qua ngày tháng, họ đã trở thành những bậc trí giả khả kính.

(sưu tầm)