Cao Bắc Lạng

2013.10.02.12.35.tour-thac-ban-gioc

Ngược dốc chúng mình lên Đông Bắc
Mong mãi mà Xuân cứ muộn về
Mưa phùn núi lở đường lầy lội
Gió hú thung dài rét tái tê…

Bắc Cạn cháy lòng men rượu lá
Chạm môi chạm mắt tay trong tay
Ly này, ly nữa…Thêm ly nữa!
Mưa gió, làm gì hết đêm nay…

Cao Bằng lúng liếng ngực chạm núi
Bằng Giang thao thiết một triền sông
Phố núi chập chùng hương dẻ nóng
Tay anh đen cho má em hồng…

Lạng Sơn hây hẩy đào chím nụ
Hồn anh rêu phủ Động Tam Thanh
Xin làm bậc đá bên sườn dốc
Nâng bước chân em thật yên lành…

Nguyễn Thanh An

ho-ba-be