Cái tên thật sự của Cuộc đời là Lựa chọn

Để quyết định cuộc đời mình, ta phải chọn những cánh cửa mà mỗi ngày ta đóng mở.

Bạn luôn luôn làm việc mình muốn làm. Bạn có thể nói bạn phải làm, hoặc bạn bị buộc phải làm, nhưng thực ra, dù bạn làm gì cũng là do bạn chọn lựa.

Bạn có hai lựa chọn: Bạn có thể kiếm sống, hoặc bạn có thể hoạch định cuộc sống.

Khi bạn phải lựa chọn và bạn không lựa chọn, chính bản thân điều đó cũng là một lựa chọn.

Cuộc sống của bạn là kết quả của những gì bạn lựa chọn. Nếu bạn không thích cuộc sống của mình, đã đến lúc thay đổi lựa chọn.

Lựa chọn mãi mãi là việc khiến người ta khổ sở nhất, bởi việc đó có nghĩa là giữ hay bỏ. Mà giữ và bỏ thì đều có khả năng làm thay đổi quỹ đạo cuộc sống.

Cái tôi không phải là thứ sẵn có, mà là thứ liên tục hình thành thông qua lựa chọn hành động.

Cuộc sống không có đúng sai, quan trọng là bạn đã lựa chọn cách sống ra sao mà thôi.

Luôn có hai lựa chọn, hai con đường để đi. Một con đường dễ đi. Và phần thưởng duy nhất của nó là nó dễ đi.

Khi trong tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, bạn chỉ có mỗi thứ đó; nếu bạn chịu buông xuống, bạn mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác.

Nếu phải chọn giữa đau đớn và trống rỗng, tôi sẽ chọn đau đớn.

Hạnh phúc không phải sự tình cờ, nó là do lựa chọn.

Nếu tình yêu không đủ lớn đến mức người ta bỏ qua tất cả những thứ khác, thì sự lựa chọn của họ chẳng qua đều là cân nhắc nặng nhẹ mà thôi.

Khi con người được tự do lựa chọn, họ lựa chọn tự do.

Cái tên thật sự của Cuộc đời là Lựa chọn.

Khi lựa chọn trong cuộc sống, đừng quên sống.