Cái quan trọng là…

Một nhà phát minh nổi tiếng, có lần phàn nàn với Anhxtanh:
– Tôi không kiếm đâu được người có đủ sức trả lời mọi câu hỏi.
– Những câu hỏi gì vậy? – Anhxtanh hỏi lại – Anh nói đi để tôi thử trả lời xem sao.

– Từ Niu Oóc đến Chicagô bao xa?
– Điều đó được ghi trong sách cẩm nang của ngành đường sắt .

– Thép không gỉ được làm từ cái gì ?
– Câu trả lời có ở trong các cuốn sách giáo khoa của ngành luyện kim.

Bằng cách đó, Anhxtanh đã trả lời được một loạt câu hỏi khác nữa. Cuối cùng, Anhxtanh cười, bảo với nhà phát minh:
– Chẳng việc gì phải nhớ hết mọi điều. Cái quan trọng là phải biết tìm câu trả lời ở đâu.

(sưu tầm)