Cái gì “của ta”?

“…Ngay cả một hơi thở ta cũng mượn của đất trời, thì cái gì là của ta?!”