Cái bát vỡ

Một ông lão gánh chạn bát qua đường. Đi qua đoạn dốc, quang gánh nghiêng, làm một chiếc bát trượt xuống đường và vỡ nát. Ông lão cứ thế đi tiếp, không hề ngoảnh đầu lại nhìn.

Thấy lạ, người đi đường hỏi: “Ông lão ơi, sao bát rơi vỡ mà ông chẳng hề hay biết?”.

Ông lão trả lời: “Ta biết chứ, nhưng dẫu sao nó đã vỡ rồi, có tiếc nuối hay không cũng có được gì đâu!”.

(sưu tầm)