Bước đi cẩn thận

Một người bố nói với con trai:
“Dù con đi đâu, hãy nhớ luôn bước cẩn thận nhé!”.
Cậu con trai đáp:
“Bố mới cần cẩn thận ạ. Vì con sẽ đi theo bước chân của bố”.

A father said to his son:
“Be careful where you walk”.
The son responded:
“You be careful.
I walk in your footsteps.”