Bức thư 1 chữ của người Sparta

Năm 338 trước Công Nguyên, Vua Philip II của Macedonia sau khi chiếm được phần lớn đất đai Hy Lạp, đã gửi một bức thư đến thành Sparta, nơi ông ta chưa chinh phục được, với nội dung: “… Nếu ta mang quân đội tiến vào đất của các ngươi, ta sẽ tiêu hủy làng mạc, tàn sát dân chúng, hủy diệt thành phố của các ngươi.”

Người Sparta trả lời chỉ vỏn vẹn một từ: “Nếu”…

Bức thư không thể ngắn gọn và đanh thép hơn này, khiến vua Philip và ngay cả con trai của ông là Alexander Đại Đế phải nể sợ, không dám xâm lược thành Sparta.

Trong bộ phim nổi tiếng “300” nói về trận đánh ở đèo Thermopylae, nơi những chiến binh Sparta đã chống lại quân Ba Tư với số lượng đông gấp bội, lời thoại cũng được truyền cảm hứng từ chính những lời nói được ghi lại trong lịch sử của vua Leonidas. Khi vua Ba Tư Xerxes đề nghị Leonidas đầu hàng, ông đã trả lời: “Molon labe”. Từ này được dịch trong tiếng Anh là “Come and take them”, nôm na là “Ngon thì đến đây mà lấy”.

Vua Agesilaus II, hậu duệ của Leonidas, khi bình phẩm về bức tường to lớn mà thành Athens xây dựng, ông đã nói” “What splendid women’s quarters”, tạm dịch: “Một nơi tuyệt đẹp dành cho lũ đàn bà”.

Mỗi người dân Sparta đều là một chiến binh. Khi một người lính Sparta ra trận, mẹ hoặc vợ của họ sẽ tiễn họ bằng câu nói: “With it or on it”. Có nghĩa: hoặc là trở về với chiếc khiên trên tay, hoặc là chết trên chiếc khiên này (vũ khí chính của người Sparta là chiếc khiên và ngọn giáo).

(sưu tầm)