Biết ơn cuộc sống

Thật hạnh phúc cho những ai biết sống trọn vẹn từng ngày,
than phiền thật ít
và luôn biết ơn, trân trọng mọi điều đến trong đời.

unnamed

Happy are those who take life day by day.
Complain very little.
And are thankful for the little things in life.

1741204517_17life10-1374741491_500x0cam-con