Biết chiến đấu quan trọng hơn chiến thắng

​Điều quan trọng trong các cuộc thi Olympic
không phải là giành giải, mà là tham gia.
Điều quan trong trong đời
không phải là chiến thắng, mà là chiến đấu.​

The important thing in the Olympic Games
is not the winning, but the taking part.
The important thing in life
is not the triumph, but the struggle.