Biển yêu

1219971372_88361245325137

Đong đưa nắng trắng nõn nà
Em sà vào biển biển sà vào em
Mặn mòi sóng vỗ gò quen
Gió ngờm ngợp gió,
chiều nghiêng ngả chiều …

dem trang bien

Ối giời ơi, một biển yêu
Chử Đồng Tử với rất nhiều Tiên Dung
Một mai giông tố bão bùng
Đã yêu nhau cứ tận cùng nông sâu…

Nguyễn Thanh An

c936084a842bf4e58778fec14f70bda33b047363

song2_500_01