“Biển xanh đã biết đồi dâu trập trùng…”

Một đời lận đận đo rồi đếm
Mỏi gối người đi đứng lại ngồi…

Tôi không tin Chúa Trời thực sự tồn tại, nhưng tôi tin Quỷ Dữ là có thật, vì những nơi tôi đi qua đều thấy rất nhiều khổ đau.

Giữa thành công và thất bại có con sông gian khổ… trên con sông đó có cây cầu tên là sự cố gắng.

Phần lớn chúng ta cân nhắc quá nhiều về cái giá phải trả cho sự thay đổi mà ít chịu cân nhắc về cái giá phải trả nếu không thay đổi.

Được người khác tha thứ là chưa đủ. Đôi khi bạn phải học cách tha thứ cho chính mình.

Thời gian là để tạo ra điều gì đó. Khi bạn nói TÔI KHÔNG CÓ THỜI GIAN đồng nghĩa với việc bạn nói TÔI KHÔNG MUỐN LÀM ĐIỀU ĐÓ.

Một suy nghĩ tiêu cực sẽ không bao giờ mang lại một cuộc sống tích cực.

Những điều tốt đẹp đến với ai tin tưởng, những điều tốt hơn đến với ai kiên nhẫn và… những điều tốt nhất chỉ đến với người không bỏ cuộc.

Hãy thử trở thành tia hi vọng cho một người nào đó đang cảm thấy tuyệt vọng.

Xuân tàn đã thấy mưa ngâu
Biển xanh đã biết đồi dâu trập trùng…