Bạn sẽ hạnh phúc khi làm người khác hạnh phúc

Nếu bạn có khả năng mang lại hạnh phúc cho ai đó,
hãy làm điều đó ngay bây giờ!
Thế giới này đang rất cần nhiều hơn nữa những điều như vậy.

If you have the power to make someone happy,
DO IT!
The world sure needs
more of that type of power.