Bạn có tin vào số phận?

 

Mặc dù số phận tạo ra hoàn cảnh, phản ứng như thế nào lại phụ thuộc vào tính cách.

Số phận không ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, nó giấu trong tính cách của bạn.

Số phận chi phối một nửa hành vi của chúng ta, một nửa khác ủy thác cho chính chúng ta.

Vận mệnh có hai cách để hủy diệt chúng ta – bằng cách chối từ mơ ước của ta, hoặc bằng cách đáp ứng nó.

Người ta thường gặp vận mệnh của mình trên con đường mình chọn để lảng tránh nó.

Dù số phận mang tới điều gì, đừng sợ hãi hành động!

Trong sự vùi dập của số phận, điều dễ nhìn thấy nhất là khí tiết của một người.

Người muốn đi thì số phận dẫn đi, người không muốn đi thì số phận kéo lê.

Có lẽ định mệnh là thứ để đối đầu, không phải để trốn chạy.

Nếu số phận đầy thù địch, hãy đối mặt những cú đánh của nó với trái tim can trường.

Số phận đáp lại ước nguyện của ta, nhưng theo cách riêng của nó, để cho ta thứ gì đó vượt ra ngoài ước nguyện của ta.

Nếu điều gì đó ắt xảy ra, nó sẽ xảy ra… đúng lúc, đúng người, và vì lý do tốt nhất.

Khi số phận không mang đến hy vọng, bổn phận của chúng ta là sáng tạo ra nó.