Bạn có biết mình là tỷ phú?

Hãy tưởng tượng, mỗi ngày có 1 ngân hàng bỏ vào tài khoản của bạn 86.400 USD từ sáng sớm tinh mơ, và bạn được rút toàn bộ số đó. Nếu đến đêm, bạn vẫn không tiêu hết số tiền trong tài khoản, thì số thừa sẽ tự động bị xoá sạch, để sáng sớm hôm sau bạn lại có 86.400 đô la mới.

Trường hợp đó, bạn sẽ làm gì? Cứ mỗi sáng rút sạch số tiền rồi tiêu không sót một đồng nào? Dĩ nhiên!

Sự thực là mỗi chúng ta đều có một tài khoản trong một ngân hàng như thế. Ngân hàng đó có tên là “Thời gian”. Mỗi sáng, ngân hàng cho vào tài khoản của bạn 86.400 giây, và đêm đến thì tự hết, cho dù bạn sử dụng đến hết giây cuối cùng hay chẳng vì mục đích nào.

Bạn không thể cân đối tài khoản bằng cách bù trừ lúc rãnh rỗi cho những lúc gấp rút, cũng không thể gửi thêm hoặc rút ra quá số lượng cho phép…

Trong ngày, nếu bạn không đầu tư hiệu quả khoản tiền của mình, bạn sẽ là người thua lỗ, bởi nó sẽ mất đi mà không lấy lại được. Bạn không thể nợ mà rút trước số tiền hôm sau.

Vì vậy, ai cũng cần sống với hiện tại, sống bằng khoản tiền trong tài khoản của ngày hôm nay; đầu tư có hiệu quả để nó mang lại sức khoẻ, niềm vui và thành công.

Đồng hồ đang tích tắc, ngân hàng “Thời gian” cũng đang trong giờ làm việc.

(sưu tầm)