Anh về trả nốt yêu thương

Người về trả nắng cho em
Ướp thơm tóc mật, ướp đêm căng nồng
Ướp đôi tay chéo tang bồng
Ướp hè hờn dỗi, ướp đông chóng tàn
Người về thắp lại mơ màng
Bên biển vắng em khẽ khàng câu thơ
Cho em ngả tựa vai hờ
Anh ru khúc hát ầu ơ má hồng
Trả em ngọn gió trổ ngồng
Mấy hôm bỏ mặc phơi hong chợ đời
Chở che vai khuyết khăn lơi
Nhớ ôm thật siết nói lời yêu thương
Về đi, em đợi cuối đường
Hoa tàn đành vậy nhụy hương hãy còn
Thời gian đùa cợt vàng son
Run run cũng đủ dỗi hờn tháng năm.

Huệ Thi