Ảnh hài thời covid

Khi thời thế đổi thay…

… Càng làm lớn càng nặng nợ…

… Rất nhiều khái niệm cũng thay đổi…

… Tiết kiệm cho qua thời gian khó…

… Vẫn có thể nhậu chút đỉnh…

… Hoặc chơi bời đôi chút…

… Để kiếm quà tặng người thương…

… Nhưng luôn phải nhớ giữ khoảng cách…

… Và chờ mong một ngày trật tự được vãn hồi…

… Để nụ cười lại tô điểm thế gian…