Yêu thương và ràng buộc

unnamed (4)
Sự ràng buộc cho phép sự Trao và Nhận khổ đau
Bản chất của yêu thương thì lại không bao giờ Trao đi hay Nhận lại đau khổ.
Đã đến lúc nhận ra sự khác biệt vi tế ấy.
Pareja-hablando-agarrándose-de-las-manos-tomando-café

Attachment gives permission for the give and take of sorrow.
The nature of love is such that it can never give sorrow nor can it take sorrow.
The call of the time is to realize this subtle distinction.

c7735de5a16f3adbf151407ef02a2c43a9e49184fdb582419dc1e3dbeb8b35efa9085eb45041291d