Thương hiệu của bạn

Nụ cười là Logo của bạn.
Nhân cách chính là Danh thiếp cá nhân.

Còn Thương hiệu của bạn là cảm xúc bạn gieo vào lòng người khác.

unnamed (2)
Your smile is your Logo.
Your personality is your Business Card.
How you leave others feeling after an experience with you, becomes your Trademark!