350 gram

– Đối với anh, em quan trọng thế nào”

– “350 gram.

– Ơ, chỉ vậy thôi sao?

– 350 gram là trọng lượng của trái tim đó. Cả trái tim anh dành trọn cho em, như vậy chưa đủ ư?…

(sưu tầm)