2 niềm tin quyết định thành công

Hầu hết những người thành công trong cuộc sống đều bắt đầu với 2 niềm tin:
Tương lai có thể sẽ tốt đẹp hơn hiện tại,
và họ có khả năng biến điều đó thành hiện thực.

Almost every successful person
begins with two beliefs:
The future can be better than the present,
and I have the power to make it so.